Kamrem

Kamremmen är en viktig del i din bils motor och måste bytas med jämna mellanrum, för att den inte ska brista och skada motorn. Därför rekommenderar alla biltillverkare att kamremmen byts inom fastställda tidsintervall eller efter en maximal körsträcka.

Quickpoints välutbildade servicetekniker står redo att hjälpa dig när din bil behöver byta kamrem. Med rätt kunskap, verktyg och reservdelar genomförs ett kamremsbyte på ett smidigt vis.

Det är viktigt att följa rekommendationer för byte av kamrem eftersom det är omöjligt att förutsäga när kamremmen kan brista. På en del fordon är det också andra delar som behöver bytas tillsammans med kamremmen, till exempel vattenpumpen.

Kontakta din närmaste Quickpoint-verkstad om du vill veta mer.